Declaració d’accessibilitat

Amb Tot tancat s’ha compromès a fer accessibles el vostre lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d’ara endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://pre.ambtottancat.com.com (els subdominis d’aquest lloc web tindran declaracions d’accessibilitat pròpies).

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre: podrien existir errors puntuals d’edició en alguna pàgina web, tant en continguts HTML com en documents finals, publicats en data posterior al 20 de setembre de 2018 (data d’entrada en vigor del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre). Concretament pot haver-hi errors en aquells documents que contenen gràfics, taules complexes o en aquells signats electrònicament abans de la revisió d’accessibilitat.
Càrrega desproporcionada: no s’aplica.

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 3 dabril de 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per lempresa Erigin Creacions SL.

Última revisió de la declaració: 10 de juliol de 2023

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

Informar sobre qualsevol possible incompliment per part daquest lloc web.
Transmetre altres dificultats daccés al contingut.
Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a laccessibilitat del lloc web.

A través de les vies següents:

Telèfons: +34 93 226 33 70

Les comunicacions seran rebudes i tractades per l’empresa Amb Tot Tancat, com a unitat responsable dels continguts d’aquest lloc web.

També podeu sol·licitar en format accessible informació que no compleixi amb els requisits d’accessibilitat bé per estar exclosa, bé per estar exempta per càrrega desproporcionada; o formular una queixa per incompliment dels requisits daccessibilitat. Enllaç al procediment de sol·licitud d’informació accessible i queixes (12 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre).

Procediment d’aplicació

A través d’aquest procediment podreu iniciar una reclamació per conèixer i oposar-vos als motius de la desestimació d’una sol·licitud d’informació accessible o queixa, instar l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix els requisits exigits.

Contingut opcional

La versió actualment visible d’aquest lloc web és d’abril del 2023 i en aquesta data es va fer la revisió del nivell d’accessibilitat vigent en aquell moment.

A partir de la data esmentada es duen a terme revisions parcials diàries del contingut web nou o modificat, tant de les plantilles com de les pàgines i documents finals publicats, a fi d’assegurar el compliment dels requeriments d’accessibilitat de la Norma UNE-EN 301549 :2019, considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Entre altres, s’adopten les mesures següents per facilitar l’accessibilitat:

Utilització de text alternatiu a les imatges
Els enllaços ofereixen detalls de la funció o destinació de l’hiperenllaç
Ús dels estàndards del W3C: XHTML 1.0, CSS 3.0, WAI AA.

Última modificació: 10/07/2023

Els nostres treballs

Descobreix les nostres instal·lacions de Portes Cuirassades, Portes Blindades, Reixes i altres treballs. Pots veure'ls al nostre perfil d'instagram.